Haveman_HTH4956_LR
Haveman_HTH4858_LR
Haveman_HTH4948_LR

Robert Haveman

Robert Haveman heeft een bedrijf met varkens en akkerbouw in Drenthe. Op een deel van zijn grond teelt hij maïs die hij aan zijn varkens voert. Aandacht voor dierenwelzijn komt de gezondheid van de varkens ten goede.

Ons beter leven-programma:
Good Farming Star


Ons Beter Leven varkensvlees met één ster van de Dierenbescherming heeft een vertrouwde herkomst. In het programma Good Farming Star werken we samen met 185 Nederlandse varkenshouders, die trots zijn op hun bedrijf en met zorg hun dieren houden. Lees meer

goodfarmingstar

'Nederlandse consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt'

 

''Vanaf het begin neem ik deel aan Good Farming Star. We hadden op dat moment een regulier varkensbedrijf, maar ik was toe aan verandering. Ik zag toekomst in een varkenshouderij met meer aandacht voor het welzijn van dieren. Als ondernemer heb ik er nog steeds een goed gevoel bij.

Nederlandse consumenten hechten waarde aan dierenwelzijn en willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Daar dragen wij aan bij. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. We produceren als Nederlandse varkenshouders voor de Nederlandse markt.

Ik vind dat varkens met één ster van het Beter Leven keurmerk écht een beter leven hebben. Onze varkens leven nu met minder dieren in een hok. Alleen die extra ruimte is al een wereld van verschil. Dat merk je vooral op warme dagen. Vroeger kon ik aan de varkens zien dat ze last van de hitte hadden. Met meer ruimte is het stalklimaat aangenamer, ook als het wat minder warm is. Dat heeft voordelen voor de gezondheid van de dieren.''