dsc_8851-hr
2
1

Joost Waijers

Joost Waijers heeft op zijn boerderij in Oost-Brabant zowel varkens als akkerbouw. Samen met zijn vader Sjoerd verzorgt hij  zeugen en vleesvarkens. De varkenshouders zijn sinds 2010 aangesloten bij Good Farming Star.

Ons beter leven-programma:
Good Farming Star


Ons Beter Leven varkensvlees met één ster van de Dierenbescherming heeft een vertrouwde herkomst. In het programma Good Farming Star werken we samen met 185 Nederlandse varkenshouders, die trots zijn op hun bedrijf en met zorg hun dieren houden. Lees meer

goodfarmingstar

'Produceren in dialoog met de maatschappij. Dat is mijn stijl'

 

"Wij willen produceren voor de Nederlandse markt. Daarom kiezen we ervoor onze varkens te houden op een manier die we in Nederland maatschappelijk verantwoord vinden.

We doen om die reden mee met Good Farming Star, één ster Beter Leven, en hebben daarvoor ons bedrijf aangepast. Onze varkens krijgen bijvoorbeeld meer ruimte en speelmateriaal. We zijn ook veel bewuster bezig met de gezondheid van de dieren. We merken aan de varkens dat dit goed voor ze is. Ze blijven gezonder en groeien zonder problemen.

Met Good Farming Star kijken we behalve naar dierenwelzijn ook naar duurzaamheid. Dat past bij ons. Wij hebben op ons bedrijf bijvoorbeeld 700 zonnepanelen, waarmee we groene stroom opwekken.

Wij krijgen positieve reacties. Dat merken we als we excursies van schoolklassen ontvangen of een bedrijfsbezoek van de lokale ondernemersvereniging. Als ondernemers in de agrarisch sector realiseren we dat er kritiek is op de veehouderij. Soms staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Het mooie van Good Farming Star is dat we de dialoog zoeken met supermarkten en met maatschappelijke organisaties. Dat is veel meer mijn stijl."