Vehof_HTH4201_LR
Vehof_HTH4216_LR
Vehof_HTH4158_LR

Jeroen Vehof

Jeroen Vehof groeide op het melkveebedrijf van zijn ouders in Twente op. Nu heeft hij samen met zijn vrouw Anne een varkensbedrijf en heeft zijn broer het melkveebedrijf overgenomen. Hij werkt het liefst met varkens omdat het leuke, slimme beesten zijn. Sinds januari 2017 doet hij mee met Good Farming Star en dat bevalt goed.

Ons beter leven-programma:
Good Farming Star


Ons Beter Leven varkensvlees met één ster van de Dierenbescherming heeft een vertrouwde herkomst. In het programma Good Farming Star werken we samen met 185 Nederlandse varkenshouders, die trots zijn op hun bedrijf en met zorg hun dieren houden. Lees meer

goodfarmingstar

'Varkens houden is ook liefhebberij'

 

''Wij zijn een echte agrarische familie. Mijn ene broer heeft het melkveebedrijf van mijn ouders overgenomen en ik heb nog een broer die varkens houdt in Canada. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen ook iets van het boerenleven meekrijgen. Mijn dochter en twee zoons lopen om beurten vaak mee bij de controleronde door de stal. Dan gooien we een handje snijmaïs in de hokken en kijken we hoe de varkens de korrels opscharrelen. Dat zegt meteen ook veel over de gezondheid. Als er een varken blijft liggen, heeft die vaak aandacht nodig.

Ik merk dat de extra ruimte de dieren goed doet. Ze zijn beweeglijker en groeien beter. We hebben speeltjes, strokokers en een schuurborstel voor ze. Leuk om ze daarmee in de weer te zien. Voor mij is varkens houden ook liefhebberij. Dat is wel belangrijk. Ik weet niet of mijn kinderen dat ook hebben. Als dat niet zo is, moeten ze een ander vak leren. Varkens houden moet echt bij je passen.

Ik vind het belangrijk om met de tijd mee te gaan. Sinds twee jaar zijn we helemaal energieneutraal. We hebben zonnepanelen op het dak waarvan we de energie gebruiken voor het bedrijf. Verder proberen we het verbruik zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door LED-verlichting en frequentieregelaars. Dat zijn slimme investeringen.''